Företag i Rönninge och Salem – historik,
av Valter Isander
Har du tips, bilder på företag? Valter.Isander@gmail.com 


NC Teknikkonsult 

Ann Pettersson på NC Teknikkonsult (1978-..) arbetar här med IBM PC XT, ABC80 och en Roland plotter för simulering av NC-program.


Mureri eldstäder

Valter Isander hade kurser i ”gamla tvättstugan” hur man murar upp en rörspis eller sätter upp en kakelugn 1999-… Här fixar en elev spjällets ten.

𝕰𝕷𝕲𝕰𝕽𝖀𝕯 – ELGERUD

Elgerud hönsgård i Rönninge. Bidrag av Anders Lagrelius, som är på bilden. 1950-talet.


Rönninge Bilverkstad

Rönninge Bilverkstad Leif Pettersson  


Godvärden Skog, trädfällning och ved, 1993-Konsum i Rönninge
RÖNNINGE ANDELSFÖRENING i begynnelsen

NC Teknikkonsult Valter Isander, 1978-, NC-program, utbildning, utveckling 


Läcks Plantskola* Det var Herman Anderson, Eriks Einingers pappa, som byggde Blommedal på Rönninge Skolväg och senare Skogsro. Erik byggde Hagebo åt sin familj. Ingen av dom var byggmästare utan målarmästare.målarmästare. /Anita Eininger 2021Någonting Litet http://nagontinglitet.se/


K Gredahls bokbinderi på Edvinsborg


Pianolektionerna på Edvinsborg 

Mary Gredahl på Edvinsborg har lärt många i Rönninge att spela piano. Kvitto för syster till Paul Dittrich, tack för gåvan!/ Valter

Jan Samuelsson – försäljning av hälsoprodukter, bodybuilding o dyl – Body Control . Norrbergavägen 14, Rönninge. Ca 1985

Body Control
Rönninge

Frohe verkstad i Rönninge
Tillverkning av verktyg för formsprutning mm  

TNC155. Styrsystem för fräsmaskin, s k NC-maskin, programmerade rörelser för fräsning, borrning o dyl
Frohe AB.


AB MAGNET-FILM
Hjalmar Larsson, född 1923, boende i Gullebo (Sollidenvägen 29) RÖNNINGE, Uttringe 1:471.
Senare boende i Älvdalen

Hjalmar Larsson, Gullebo Rönninge, publikationer
Hjalmar Larsson, Gullebo Rönninge, publikationer
Hjalmar Larsson, Gullebo Rönninge, publikationer
Hjalmar Larsson, Gullebo Rönninge, publikationer